دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

     

 قراردادن متن دروس ، تمرينات ، نمرات و ...  در سايت  دانشکده مهندسی برق امکان پذیر است

اساتید محترم می توانند جهت گرفتن شناسه کاربر(account) جهت طراحی وب و داشتن Email  برای دروسی که ارائه داده اند به آدرس support@ee.sharif.edu نامه الکترونيکی ارسال نمايند تا  برای درس مربوطه account  صادر گردد که بتوانند دروس ، تمرينات ، نمرات و ... درس مربوطه را  خودشان و یا  توسط استاد تمرین آن درس که کلمه رمز را به ايشان ميدهند ، درسايت مربوط به این account  قرار دهند تا از طريق  اینترنت قابل دسترسی باشد. همچنین در صورت لزوم میتوان برای آن درس ، کلمه رمز قرار داد تا فقط  دانشجویان آن درس  که آن کلمه رمز را دارند بتوانند به دروس و تمرينات موجود دسترسی داشته باشند. چنانچه اگردرس مورد نظر ، استاد تمرين هم  ندارد ميتوانند فايلهای pdf و يا word  و نام درس مربوطه خود را به آدرس ذکر شده email نموده تا در سایت مربوطه قرار داده شود.
همچنين قابليت مهم بانک اطلاعاتی با Mysql DataBase و برنامه نويسی PHP را دارا  می باشد که اساتید تمرین و یا دانشجویانی که مايل باشند میتوانند از آن برای دروس اينترنتی استفاده نمايند.
 

همچنين برای کنفرانسها ، سمینارها ، کارگاههای علمی ، جشنواره  و ...   و هر موردی که احتياج به فضای وب دارد می توانید account مورد نظر را با تاييد ریاست محترم دانشکده گرفته و به مسئول وب کنفرانس و ...  مربوطه داده تا وب مورد نظرتان را طراحی نماید .


Email: support@ee.sharif.edu            Web: http://eecourses.sharif.edu/