درخواست  نام کاربری یا کلمه عبور  ایمیل با دامنه دانشکده EE.sharif.edu  

 

- دقت کنید که ایمیل آدرس را به جای نام کاربری تایپ نکرده باشید برای ورود به ایمیل شریف  تنها نام کاربری که قبل از @ می باشد کافی است به عبارت دیگر username خود را وارد نمایید نه ایمیل آدرس.

-  چنانچه نام کاربری و یا رمز عبور خود را نمی دانید مشخصات خود را که به ترتیب شامل:

 نام و نام خانوادگی :
 شماره دانشجویی :

 
کد ملی
:

تاریخ تولد
:
نام پدر :
می باشد را به  آدرس info@ee.sharif.ir ایمیل نمایید
موضوع یا subject ایمیل "درخواست رمز در ee.sharif.edu"  باشد

- این درخواست مخصوص دانشجویان در حال تحصیل می باشد فارغ التحصیلان طبق مقررات نمی توانند ایمیل دانشجویی داشته باشند ولی می توانند با مراجعه به انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه  و با ارسال ایمیل به info@alum.sharif.edu ایمیل دائمی  با دامنه alum.sharif.edu
دریافت نمایند