لیست هسته های پژوهشی دانشکده
 

ردیف

كد

نام هسته

اساتید

1

2501

تجديد ساختار و قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت

مهدی احسان - علی عباسپور تهرانی - محمود فتوحی

2

2502

شبکه هاي نوين ارتباطات داده

محمد رضا پاکروان

3

2503

روبات و ابزار کمک جراح

مهران جاهد

4

2504

کنترل سيستمهاي پيشرفته

محمد حائری - محمد صالح تواضعی

5

2505

سيستمهاي پردازش انرژي الکتريکي

محمد رضا ذوالقدری - فرزاد تهامی - شهریار کابلی

6

2506

نانو فوتونيک و نانو الکترونيک

بیژن رشیدیان

7

2507

حفاظت ، بهره برداري از شبکه هاي قدرت

علیمحد رنجبر- سید حمید حسینی - مهدی وکیلیان

8

2508

کنترل هوشمند سيستم هاي ابعاد وسيع

ناصر ساداتی

9

2509

الکترو مغناطيس و ادوات نوري

امیر احمد شیشه گر - محمود اکبری

10

2510

شبکه هاي مخابرات بيسيم رله اي

محمدرضا عارف - فرید آشتیانی - حمید بهروزی - سید جمال الدین گلستانی

11

2512

پژوهش هاي ابررسانايي کاربردي

مهدی فردمنش- خشایار مهرانی - محمد علي وساقی

12

2513

مدارها و سيستمهاي راديويي مايکروويو

فروهر فرزانه - علی بنائی

13

2514

تحليل ، طراحي و کنترل سامانه هاي قدرت

مصطفی پرنیانی - حسین مختاری - هوشنگ کریمی

14

2515

پردازش سيگنال و مالتي مديا

فرخ علیم مروستی

15

2517

رباتيک

مهرزاد نامور

16

2518

سيستمهاي مخابراتي بي سيم بسياز باند وسيع

معصومه نصیری کناری

17

2519

پردازش داده هاي حياتي

بیژن وثوقی وحدت  - محمد باقر شمس اللهی- عماد الدین فاطمی زاده

18

2522

شبيه سازي ادوات نيمه هادي

رحیم فائز

19

2523

سيستم هاي مخابراتي زمان گسترده

جواد صالحی

20

2524

سیستم های رادار

محمد مهدی نایبی - محمد حسن باستانی

21

2525

بيواينسترومنت

ادموند زاهدی- فریدون بهنیا

22

2526

سيستم هاي مخابراتي نسل جديد بي سيم گسترده

بابک حسین خلج

23

2527

طراحی و ساخت مدارهای مجتمع

مهرداد شریف بختیار - علی مدی

24

2528

پردازش سیگنالهای تنک ، حسگری فشرده (CS) و جداسازی کورسیگنالها (BSS)

مسعود بابائی زاده

25

2529

مدارات مجتمع دیجیتال و حافظه های نیمه هادی

محمد شریف خانی – مهدی شعبانی

26

2530

گروه کنترل چند متغیره صنعتی

امین نوبختی – محمد موبد

27

2531

الكترونيك كوانتومي

سینا خراسانی – رضا سروری

28

2532

مخلوقات مصنوعي

سعيد باقري